Výukové materiály

Videonahrávky on-line přednášek, prezentace k přednáškám

Lecture prof. Jiruska

Většina přednášek byla v průběhu pandemie Covid-19 nahrána. Videa jsou uložena na YouTube jako "Unlisted", neboli video lze nalézt pouze přes tento odkaz. 
K některým přednáškám jsou zde prezentace přednášejících.

Membránový transport Jiruška YouTube

YouTube

Elektrické vlastnosti buňky Vajnerová   YouTube
Svaly – srovnání mechanismů kontrakce Jiruška  

YouTube

Srdce –excitace, vedení, kontrakce, EKG Chovanec  

YouTube

EKG Jiruška  

YouTube

Srdce I. - mechanika Chovanec  

YouTube

Cirkulace Chovanec  

YouTube

Srdce - klinické aspekty Chovanec  

YouTube

Krev Žaloudíková  

YouTube

Transport krevních plynů Hampl PDF

YouTube

Dýchání - mechanika Jiruška  

YouTube

Dýchání – ventilace Hampl  

YouTube

Dýchání 2023   PDF  
Plicní cirkulace, V/Q Hampl PDF

YouTube

Regulace dýchání Hampl PDF

YouTube

Fyziologie v extrémních podmínkách I Hampl PDF

YouTube

Ledviny I Jiruška    
Ledviny II Jiruška  

YouTube

Základní parametry ABR Jiruška  

YouTube

Tvorba koncentrované moči Jiruška  

YouTube

Fyziologie ledvin a ABR v intenzivní medicíně Červenka  

YouTube

Úvod do neurofyziologie    Jiruška/Procházková PowerPoint

YouTube

Synapse, neurotransmitery, neuromodulátory Novák PowerPoint

YouTube

Reflexy, regulace svalového tonu a fyziologie základních míšních funkcí Jiruška  

YouTube

Somatosenzorický systém a bolest Vargová  

YouTube

Elektroencefalografie, spánek, vědomí, cirkadiánní rytmy

Jiruška, Kudláček PowerPoint

YouTube

Paměť a učení, řeč, emoce, strach Jiruška  

YouTube

Úloha kůry, mozečku a bazálních ganglií v motorice Nerad  

YouTube

Zrak, optický aparát oka, retina, zraková dráha, zraková kůra a zpracování zrakových informací Mahelková  

YouTube

Mozková cirkulace, intrakraniální tlak a hematoencefalická bariéra Otáhal  

YouTube

Sluch, čich a chuť Novák   YouTube
Neurofyziologické poznatky v neurologické praxi Marusič  

YouTube

Endokrinní funkce hypothalamu, hypofýzy a štítná žláza Vajnerová  

YouTube

Štítná žláza Kratzerová PowerPoint  
Endokrinní funkce pankreatu Kratzerová PowerPoint

YouTube

Endokrinní funkce tukové tkáně Kratzerová PowerPoint

YouTube

Nadledviny, kortikoidy včetně klinického použití Vajnerová  

YouTube

Metabolismus sodíku a draslíku Jiruška  

YouTube

Oxid dusnatý (NO) Hampl PDF

YouTube

Fyziologie endokrinních regulací v klinické praxi Průhová  

YouTube

Těhotenství a pohlavní hormony Kratzerová PowerPoint

YouTube

Trávení I Hampl PDF

YouTube

Trávení II Hampl  

YouTube

Klinické aspekty fyziologie trávení Hlava  

YouTube

Termoregulace Žaloudíková PowerPoint

YouTube

Extrémní stavy a jejich aplikace v klinické praxi Hampl  

YouTube

Fetální fyziologie Hampl PDF (zatím jen anglicky)  
Integrace poznatků z fyziologie v klinické kazuistice Jiruška  

YouTube

 

Výběrové přednášky

COVID-19 z pohledu fyziologie - kazuistika Jiruška

YouTube

 
Klidový membránový potenciál a akční potenciál neuronu Jiruška

YouTube

 

 

Nadeldviny, stress

 

Další popř. starší materiály:

Elektroencefalografie, spánek, vědomí, cirkadiánní rytmy - Přemysl Jiruška - YouTube

Periferní cirkulace - Fysiologie periferních cév - Václav Hampl - PDF

Fysiologie žláz s vnitřní sekrecí - Václav Hampl - PDF

Thermoregulace - Václav Hampl - PDF

Membránový a akční potenciál 

 

MOODLE:

 

Skripta prof. Hergeta - Dýchání, oběh, svaly, neurofyziologie

Vytvořeno: 2. 9. 2021 / Upraveno: 7. 3. 2024 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.