Organizace výuky fyziologie pro studijní program Všeobecné lékařství