Organizace výuky fyziologie pro studijní program Všeobecné lékařství

Klíčové informace k výuce fyziologie (sylabus, seznam přednášek a cvičení, studijní literatura, zkouškové otázky) jsou ve Studijním informačním systému (SIS) UK (kde má předmět číslo D1103337).

Podmínky zápočtu a podrobnější informace k jednotlivým tématům jsou v Moodle.

Podpůrně také využíváme prostředí MS Teams.

Vytvořeno: 23. 9. 2022 / Upraveno: 23. 9. 2022 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.