PhD program Fyziologie a patofyziologie člověka

Číslo programu na UK: 5103V000

Tato část je v přípravě, nové informace zde budou před koncem roku 2021.

Vytvořeno: 2. 9. 2021 / Upraveno: 12. 11. 2021 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.