O nás

Ústav fyziologie je jedním z pilířů tzv. teoretických oborů (t.j.  studium i výzkum zde probíhají nezávisle na přímém kontaktu s pacienty na klinikách) 2. lékařské fakulty. Doménou fyziologie je fungování těla - od molekulární po celotělovou úroveň. Společně s blízkými a částečně se překrývajícími obory jako je biochemie, imunologie či molekulární biologie navazuje na studium struktury (morfologické obory) a připravuje na studium dysfunkce při chorobných stavech (zejména patofyziologie). 

 

Na ústavu se realizuje:

Výuka fyziologie v oboru Všeobecné lékařství pro české, slovenské a zahraniční studenty

Výuka fyziologie pro bakalářské obory Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, Všeobecná sestra

Výuka neurofyziologie pro Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického

Doktorské studium (PhD

Výzkum epilepsie

Výzkum plicního a fetoplacentárního krevního oběhu

 

 
Vytvořeno: 27. 8. 2021 / Upraveno: 11. 11. 2021 / Responsible person: Petr Andreas