Studijní materiály

Moodle

 

Základní studijní literatura: 

M. Langmeier a kol.: Základy lékařské fyziologie, Grada Publ. 2015, Praha. ISBN 978-80-2526-0

 

Doplňující studijní literatura: 

Jirák Z. a kol.: Fyziologie pro posluchače ZSF. Ostrava: OU, 2000

Trojan S. a kol.: Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 8024705125 

Schreiber M. a kol.: Funkční somatologie. Praha: nakl. H+H, 1998. ISBN: 80-86022-28-5

Jindřich Mourek J.: Fyziologie. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1190-7

Rokyta R. a kol.: Fyziologie. Praha: Galén, 2016.

 

Další materiály - obrázky z přednášek

Úvod do Fyziologie - Karolína Liška - PDF (k dispozici je i starší - Luděk Nerad)

Endokrinologie - Olga Vajnerová - PDF

Oběh krve - Milan Chovanec - PDF

Fyziologie trávení - Kryštof Staněk - PDF 

Dýchání - Marie Žaloudíková - PDF 

Ledviny - Marie Žaloudíková - PDF

Neurofyziologie - Olga Vajnerová - PDF

Vytvořeno: 18. 9. 2021 / Upraveno: 26. 5. 2022 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.