Neurofyziologie pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT

Ústav fyziologie 2.LF UK zajišťuje výuku neurofyziologie pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT. Jedná se o předmět, který propojuje znalosti z oboru elektrofyziologie, neurobiologie, neuroanatomie, psychologie, neurologie, psychiatrie a biofyziky. Absolvent předmětu by měl získat detailní znalosti o funkci lidského mozku od molekulární úrovně, přes buněčnou až po úroveň fungování celého mozku.

Garant předmětu: prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Vedoucí předmětu: Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

Kontakt: Ing. Marcela Minaříková

Vytvořeno: 10. 11. 2021 / Upraveno: 12. 11. 2021 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.