Bc výuka

Ústav fyziologie zajišťuje výuku fyziologie pro bakalářské obory ošetřovatelství (Všeobecné ošetřovatelství D19010002 a Pediatrické ošetřovatelství D29010002). Výuka je společná pro oba obory. 

Vytvořeno: 10. 11. 2021 / Upraveno: 12. 11. 2021 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.