Výukové materiály

Seznam literatury

Úvod do speciální neurofyziologie – Petr Kralíček

Atlas fyziologie člověka – S.Silbernagl, A. Despopoulos

Neuroscience: Exploring the Brain – M. Bear, B.W.Connors, M.A. Paradiso

Přehled lékařské fyziologie – Ganong W.F.

 

Záznamy přednášek

 

 

Vytvořeno: 12. 11. 2021 / Upraveno: 29. 9. 2022 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.