Kardiovaskulární a plicní fyziologie

PHYSIOLOGY OF THE PULMONARY VASCULATURE 

 

Collaborative team of departments of physiology, biochemistry and pathophysiology funded by grants of Czech grant agencies. 
See our publications (link to Medline - note that for recent work there are links to full text).

 

 • Effects of perinatal lung injury 
 • Chronic hypoxia 
 • Reconstruction of pulmonary vasculature after the lung injury
 • Oxidant stress 

   

Methods available:

 • Isolated perfused rat lungs
 • Isolated resistance pulmonary arteries myograph 
 • Measurement of the pulmonary and systemic hemodynamics in the rat (pulmonary artery cathetrization) 
 • Lung mechanics in the rat 
 • Lung vessel morphology 
 • Biochemical measurement of collagen in peripheral lung vessels (gel and capillary electrophoresis) 
 • Biochemistry of oxidant stress of the lung tissue (chemiluminescence + HPLC) 
 • Electron Spin Resonance (EPR)

Some of our findings:

 

FYSIOLOGIE PLICNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ 

Společný tým ústavů fysiologie, biochemie a patofysiologie financovaný granty Grantové agentury České republiky a Ministerstva Zdravotnictví

Odborné publikace pracovníků našeho ústavu (odkaz na Medline; povšimněte si možnosti přístupu ke kompletním textům u většiny recentních). 

 • Důsledky perinatálního poškození plic 
 • Chronická hypoxie 
 • Rekonstrukce plicních cév po chronickém poškození 
 • Oxidační stres 

Také se podílíme na výzkumném záměru fakulty. 


Metody:

 • Izolované perfundované plíce laboratorního potkana
 • Izolované odporové plicní tepny v myografu 
 • Měření plicní a systémové hemodynamiky u laboratorních potkanů (katetrizace plícnice) 
 • Plicní mechanika u potkana 
 • Morfologie plicních cév 
 • Biochemické studium kolagenu v periferních plicních cévách (gelová a kapilární elektroforéza, zymografie) 
 • Biochemie oxidačního poškození plicní tkáně (chemiluminiscence + HPLC) 

V současnosti řešené grantové projekty (odkazy jsou na anotace v Centrální databázi projektů - to je mimochodem dobrý nápad, ale bohužel to dost zlobí):


Podrobněji (a česky) o některých z našich výsledků:

(další informace jsou na stránkách pracovníků ústavu)

 

Vytvořeno: 2. 9. 2021 / Upraveno: 8. 3. 2023 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.