Všeobecné lékařství

Výuka fyziologie (2 semestry) je součástí základních odborných předmětů pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství.

Studenti se seznamují s funkcí a regulačními mechanismy lidského organizmu, orgánů a jejich částí ve zdraví, se zřetelem k pochopení základů dysfunkcí v nemoci.

Klíčové informace k výuce fyziologie (sylabus, studijní literatura, zkouškové otázky, seznam přednášek a cvičení, termíny zkoušek) jsou ve Studijním informačním systému (SIS) UK (kde má předmět číslo D1103337).

Podmínky zápočtu a podrobnější informace k jednotlivým tématům jsou v Moodle.

Podpůrně také využíváme prostředí MS Teams.

K dispozici jsou videonahrávky našich přednášek (z doby covidových opatření) a další výukové materiály a také několik on-line výukových prográmků

Vytvořeno: 2. 9. 2021 / Upraveno: 5. 10. 2022 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.