Lidé

Ústav tvoří následující lidé:

Akademičtí a vědečtí pracovníci:

Adam Bogdanovič Mgr. Adam Bogdanovič
Václav Hampl

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 

Zástupce přednosty ústavu,
vedoucí kardiopulmonální skupiny

Deputy Head of the Department,

Cardiopulmonary group leader

Bohdana Hrušková RNDr. Bohdana Hrušková, Ph.D.
Milan Chovanec MUDr. Milan Chovanec, Ph.D.
Jan Chvojka Ing. Jan Chvojka
John Jefferys prof. John Gordon Ralph Jefferys, B.Sc., Ph.D. UK
Přemysl Jiruška

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Přednosta Ústavu

Head of the Department

Barbora Kaftanová

RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D.

animal walfare

(od VIII 2022 na mateřské dovolené)

(maternity leave since Aug. 2022)

  Ing. David Kala
Branislav Krajčovič Mgr. et Mgr. Branislav Krajčovič
Míša Králíková Ing. Michaela Králíková, Ph.D.
Tereza Kratzerová

MUDr. Tereza Kratzerová, Ph.D.

(aktuálně na mateřské dovolené)

(currently maternity leave)

Jan Kudláček Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D.
Salome Kylarová Mgr. Salome Kylarová, Ph.D.
Karolína Liška Mgr. Karolína Liška, Ph.D.
Vendula Lužná

Mgr. Vendula Lužná, Ph.D.

 

Ing. Marcela Minaříková

Provozní zástupkyně přednosty

Deputy Head of the Department for operations
(od XII 2022 na mateřské dovolené)

(maternity leave since Dec. 2022)

Petra Mrózková RNDr. Petra Mrózková, Ph.D.

Minh Thao Nguyenová

Ing. Minh Thao Nguyenová

Ondřej Novák

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

Neurophysiology group leader

Carl Olson BcA. Carl Olson, B.Sc.
Aakash Pant Aakash Pant Nepal

Helena Pivoňková

MUDr. Helena Pivoňková, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře neurogliálních interakcí

Heda, Laboratory of Neuroglial Interactions

Monika Řehořová Mgr. Monika Řehořová, Ph.D.

(mateřská dovolenéá - maternity leave)

Olga Vajnerova

MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D.

Vedoucí bakalářských programů

In charge of teaching in Bc programs

Marie Žaloudíková

MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D.

Zástupkyně přednosty pro výuku

Deputy Head for teaching

Ostatní zaměstnanci:

Květa Janoušková Mgr. MA Květa Janoušková
  Dominika Jiráková
Lauber

Ing. Milan Lauber, Ph.D.

Administrativa

Administration

+420 257296308

  Bc. Kristýna Pěničková
Pavlína Smolková Pavlína Smolková

Informace o zaměstnancích ústavu jsou také na fakultním webu

Vytvořeno: 2. 9. 2021 / Upraveno: 15. 1. 2024 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.