PhD

PhD probíhá v rámci Doktorských studijních programů v biomedicíně (DSPB).

FORMA VÝUKY:

  • Minimum přednášek a seminářů 
  • Těžištěm je vlastní výzkumná práce pod vedením školitele v rámci rozsáhlejšího výzkumného projektu laboratoře 
  • Odborná příprava zahrnuje formulaci hypotéz a plánování pokusů, vyhledávání relevantních informací a jejich kritické vyhodnocování, statistické a grafické zpracování vlastních výsledků a jejich prezentaci, přípravu publikací
Vytvořeno: 2. 9. 2021 / Upraveno: 8. 9. 2021 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.