Workshop "Možnosti výuky praktických cvičení z fyziologie a patologické fyziologie pro studenty lékařských oborů"

12. června 2023

Areál teoretických ústavů 2.LF UK, Plzeňská 311, Praha 5, místnosti č. 215 a 217

 

  Program:
  

  10:00-10:30 Sraz účastníků - káva, čaj

  10:30 Oficiální zahájení (prof. Jiruška)

  10:30-11:00 Představení platformy ADI Instruments (zástupci firmy Animalab s.r.o.)

  11:00-11:20 Využiti zvířecího modelu ve výuce (prof. Nováková)

  11:20-11:50 Využití simulačních programů ve výuce – systém Aplysia (doc. Maxová, Dr. Doul)

  11:50-12:35 Oběd, káva

  Diskuze - možnosti kontroly studentských protokolů splnění cílů praktických cvičení

  12:35-13:00 Vytváření výukového návodu de novo (prof. Otáhal)

  13:00-13:20 Analýza dat z jiného zdroje pomocí LabStation systému(Dr. Liška)

  13:20-13:50 Možnosti praktických cvičení z neurofyziologie (Dr. Kudláček)

  13:50-16:00 Možnost individuálního vyzkoušení praktických cvičení s využitím systému LabStation (podpora laboratorního technika)

  15:20 Káva, volná diskuze

  16:00 Závěr akce

  Vytvořeno: 8. 6. 2023 / Upraveno: 8. 6. 2023 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.