Anotace

Předmět pokrývá základy funkce nervového sytému. Jedná se o předmět, který propojuje znalosti z oboru elektrofyziologie, neurobiologie, neuroanatomie, psychologie, neurologie, psychiatrie a biofyziky. Absolvent předmětu by měl získat detailní znalosti o funkci lidského mozku od molekulární úrovně, přes buněčnou až po úroveň fungování celého mozku. Znalost funkce mozku ve zdraví představuje základní předpoklad pro pochopení onemocnění mozku a pro vývoj nových léčebných a diagnostický postupů. V předmětu bude kladen důraz na význam neurofyziologie v technických a bioinženýrských oborech.  Předmět se zaměřuje na následující témata:

 • Obecná neurofyziologie. Neuron, gliová buňka. Základní funkce synapse. Přehled neurotransmiterů a neurohormonů. Mechanismy synaptického přenosu.
 • Elektrofyziologie neuronu. Klidový membránový potenciál: Iontové a elektrické gradienty. Akční potenciál. Vlastnosti excitabilních membrán. Postsynaptický potenciál. Excitace a inhibice. Generátorový potenciál receptorů. Stimulace nervových buněk a její záznam. 
 • Elektrické fenomény objemového vodiče. Extracelulární záznam a stimulace EEG, evokované potenciály, chronaxie, 
 • Reflexní a nereflexní aktivita. Učení a paměť.
 • Funkce míchy. Fyziologie prodloužené míchy. Hypothalamus a autonomní nervový systém.
 • Motorické funkce: Kůra, basální ganglia, mozeček. Pyramidový a extrapyramidový systém. Poruchy motoriky. Demyelinizace. 
 • Fyziologie čití a bolesti.
 • Mozková kůra. Intelekt. Motivace a emoce
 • Spánek a bdění. Modulační systémy.
 • Fyziologie zraku, sluchu, chuť a čich
 • Poruchy vědomí a integračních funkcí.
 • Mozková cirkulace a jejích poruchy. Cévní mozkové příhody. Vztah energetického metabolismu mozkové tkáně a mozkového průtoku. Celkový průtok krve mozkem a jeho změny. Regionální průtok krve.
 • Epilepsie a epileptický záchvat. Fokální, generalizované a sekundárně generalizované záchvaty. Etiopatogeneze epilepsie a epileptických záchvatů. EEG v diagnóze epileptických změn
 • Demence. Schizofrenie a poruchy nálad. Genetické a biochemické aspekty schizofrenie a poruch nálady (manie, deprese).
Vytvořeno: 12. 11. 2021 / Upraveno: 12. 11. 2021 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.