Organizace výuky

Výuka Neurofyziologie pro FEL ČVUT probíhá v prostorách Teoretických ústavů 2. lékařské fakulty (Plzeňská 311, Praha 5 –Motol)

 

Přednášky

Účast na přednáškách není formálně povinná. Přednášky jsou ovšem koncipovány tak, aby významně napomohly zvládnutí předmětu včetně závěrečné zkoušky. 

 

Cvičení

Studenti dochází jednou týdně na cvičení (formě seminářů či praktik). Pro úspěšné absoůvování předmětu Neurofyziologie je nezbytná 80% účast na cvičeních. 

 

Zkouška

Zkoušky probíhají písemnou formou.

Created: 12. 11. 2021 / Modified: 12. 11. 2021 / Responsible person: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.