[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] |[Váš názor na tyto stránky] | [English version]


VÝZKUM

FYSIOLOGIE PLICNÍHO CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

granty Grantové agentury České republiky a Ministerstva Zdravotnictví.

Odborné publikace pracovníků našeho ústavu (odkaz na Medline; povšimněte si možnosti přístupu ke kompletním textům u většiny recentních).

 • Důsledky perinatálního poškození plic
 • Chronická hypoxie
 • Rekonstrukce plicních cév po chronickém poškození
 • Oxidační stres
Také se podílíme na výzkumném záměru fakulty.


Metody:

 • Izolované perfundované plíce laboratorního potkana
 • Izolované odporové plicní tepny v myografu
 • Měření plicní a systémové hemodynamiky u laboratorních potkanů (katetrizace plícnice)
 • Plicní mechanika u potkana
 • Morfologie plicních cév
 • Biochemické studium kolagenu v periferních plicních cévách (gelová a kapilární elektroforéza, zymografie)
 • Biochemie oxidačního poškození plicní tkáně (chemiluminiscence + HPLC)

Publikace (od roku 2000) dokumentující výzkumné zaměření ústavu Fyziologie:


V současnosti řešené grantové projekty
(odkazy jsou na anotace v Centrální databázi projektů - to je mimochodem dobrý nápad, ale bohužel to dost zlobí):


Podrobněji (a česky) o některých z našich výsledků:

(další informace jsou na stránkách pracovníků ústavu)

 


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] |[Váš názor na tyto stránky] | [English version]