[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] |[Váš názor na tyto stránky] | [English version]


ODBORNÁ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

Pro žádosti o výzkumný grant zahrnující pokusy na zvířatech budete potřebovat schválení Odbornou komisí pro ochranu zvířat podle vyhlášky č. 207/2004 Sb. Formulář žádosti je k dispozici zde.
Současně upozorňujeme, že je nezbytné aby všichni vedoucí pokusu měli osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst.1 zákona (tj. absolvovali kurz a měli osvědčení).

Na stránkách Ministerstva zemědělství jsou další informace.

Bližší informace ohledně formuláře a Odborné komise pro ochranu zvířat může podat MVDr.Vajnerová.

Řada užitečných informací ohledně ochrany zvířat v laboratorních podmínkách je na stránkách Ústřední komise na ochranu zvířat.
Co říká zákon specificky o ochraně laboratorních zvířat.


SYMPOSIUM O CORE CURRICULUM LÉKAŘSKÝCH FAKULT

Zpráva prof. Martina Vízka o symposiu je k nahlédnutí zde.

KALIBRACE LKB PUMPY

Na tohle se můžete klidně podívat, ale asi Vám to k ničemu nebude. Máme to tu čistě pro potřebu naší laborky.


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] | [WWW odkazy] | [Různé] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]