[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[ [English version]


ODBORNÁ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

Pro žádosti o výzkumný grant zahrnující pokusy na zvířatech budete potřebovat schválení Odbornou komisí pro ochranu zvířat podle vyhlášky č. 207/2004 Sb. Formulář žádosti je k dispozici zde.
Současně upozorňujeme, že je nezbytné aby všichni vedoucí pokusu měli osvědčení o kvalifikaci podle § 17 odst.1 zákona (tj. absolvovali kurz a měli osvědčení).

Na stránkách Ministerstva zemědělství jsou další informace.

Bližší informace ohledně formuláře a Odborné komise pro ochranu zvířat může podat MVDr.Vajnerová.

Řada užitečných informací ohledně ochrany zvířat v laboratorních podmínkách je na stránkách Ústřední komise na ochranu zvířat.
Co říká zákon specificky o ochraně laboratorních zvířat.


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] || [Různé] [English version]