DLOUHODOBÉ DŮSLEDKY PERINATÁLNÍHO POŠKOZENÍ PLICNÍCH CÉV

Jan Herget a Václav Hampl


V období kolem narození dochází k velmi podstatným změnám plicní cirkulace. Ve fetálním období je průtok krve plícemi nízký, tlak krve a cévní odpor jsou vysoké a cévy mají silné stěny. Během několika minut po narození průtok plícemi drasticky vzrůstá a tlak a odpor klesají. Tloušťka cév začíná klesat. Testovali jsme hypotézu, že škodlivé podněty mají v tomto období trvalejší vliv na plicní cirkulaci než v pozdějším věku.

Hampl V., Herget J.:
Perinatal hypoxia increases hypoxic pulmonary vasoconstriction in adult rats recovering from chronic exposure to hypoxia.
American Review of Respiratory Diseases 142: 612-624; 1990.
(Zde najdete abstrakt)

Laboratorní potkani narození v hypoxické komoře a pak vyrůstající do dospělosti na vzduchu měli ve srovnání s potkany narozenými na vzduchu zjevnou tendenci ke zvýšenému tlaku v plícnici. Navíc vazokonstrikční reaktivita plicních cév na akutní hypoxii byla signifikantně zvýšená u potkanů narozených v hypoxii a zotavujících se z další expozice v dospělosti (Obrázek).

Perinatální hypoxie tedy má - na rozdíl od stejného stimulu v dospělosti - permanentní následky na funkci plicních cév.

Perinatální hypoxie zvyšuje plicní vazokonstrikční reaktivitu na akutní hypoxii u potkanů zotavujících se z chronické hypoxie v dospělosti.

Izolované plíce laboratorních potkanů byly perfundovány krví konstantním průtokem (0.04 ml/min/g tělesné váhy), takže přírůstek perfúzního tlaku odráží vazokonstrikci.
*P<0.05Herget J., Hampl V., Povysilova V., Slavik Z.:
Long-term effects of prenatal indomethacin administration on the pulmonary circulation in rats
European Respiratory Journal 8: 209-215; 1995.
(Zde najdete abstrakt)

Některé ze změn plicní cirkulace, které jsme nalezli u dospělých potkanů narozených v hypoxii, byly také přítomny u dospělých potomků samic potkana, kterým byl před porodem injikován indomethacin. Indomethacin je inhibitor of syntézy prostaglandinů a působí konstrikci ductus arteriosus, což vede k fetální plicní hypertenzi. Prenatálním indomethacinem byl ovlivněn vztah mezi plicním průtokem a tlakem v dospělosti, ale ne plicní cévní reaktivita na akutní hypoxii.Herget J., Kuklik V.:
Perinatal lung injury extends in adults the site of hypoxic pulmonary vasoconstriction upstream
Physiological Research 44: 25-30; 1995.
(Zde najdete abstrakt)

Změna periferního cévního odporu v arteriálním úseku (Ra) a středním úseku (Rm) plicního cévního řečiště (technika dvojité okluze) navozená akutní hypoxií u kontrolních potkanů (C), u potkanů narozených v hypoxii a pak vyrůstajících na vzduchu (PH), a u potkanů narozených v normoxii a vystavených chronické hypoxii v dospělosti (AH).