RESPIRAČNÍ STIMULANT ALMITRIN SIMULUJE HYPOXICKOU PLICNÍ VAZOKONSTRIKCI

Jan Herget a Václav HamplPlicní cévy se liší od ostatních cév tím, že odpovídají na hypoxii nikoliv vazodilatací, ale naopak vazokonstrikcí. Hypoxická plicní vazokonstrikce je důležitý mechanismus, protože omezuje průtok krve špatně ventilovanými alveoly. Následkem toho je krev redistribuována do lépe ventilovaných oblastí a celkové okysličení krve je tak optimalizováno. Je-li však hypoxie delší a zahrnuje-li většinu plic, jako např. při mnoha plicních onemocněních, vede hypoxická plicní vazokonstrikce k plicní hypertenzi. I přes svůj značný klinický význam a intenzívní výzkum není mechanismus hypoxické plicní vazokonstrikce dosud zcela jasný.Falus F., Herget J., Hampl V.:
Almitrine in low dose potentiates vasoconstrictor responses of isolated rat lungs to moderate hypoxia.
European Respiratory Journal 4: 688-693; 1991.
(Zde najdete abstrakt)

Almitrin je respirační stimulant, u něhož dosavadní údaje naznačovaly, že jeho potencující vliv na arteriální PO2 a na plicní ventilaci jsou vzájemně nezávislé. V této studii jsme testovali hypotézu, že almitrin zlepšuje oxygenaci krve tím, že potencuje hypoxickou plicní vazokonstrikci. Zjistili jsme, že almitrin v nízké dávce (0.25 ug/ml ) selektivne potencuje hypoxickou plicní vazokonstrikci, aniž by měnil bazální perfúzní tlak . Vyšší dávky naproti tomu zvyšují bazální perfúzní tlak, který pak už dále nestoupá při hypoxii (Obrázek).

Nízká dávka almitrinu potencuje plicní vazokonstrikční odpověď na středně silnou akutní hypoxii, zatímco vyšší dávky působí plicní vazokonstrikci už v normoxii.

Izolované plíce laboratorního potkana byly perfundovány krví konstantním průtokem (0.04 ml/min/g tělesné váhy), takže přírůstek perfúzního tlaku odpovídá vazokonstrikci.
*P<0.05 hypoxická odpověď při 0.25 ug/ml almitrinu se liší od odpovědi bez almitrinu.
**P<0.05 hodnota se liší od hodnoty bez almitrinu.