[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


UČITELÉ A ZAMĚSTNANCI

Ústavu fysiologie Druhé lékařské fakulty University Karlovy

Jméno (příp. www)
foto
Linka
telefon
257 296 111
E-mailová adresa
Vedoucí:

Prof.RNDr. Václav Hampl, DrSc.

202
vaclav.hampl@lfmotol.cuni.cz
Profesoři:

Prof.MUDr. Jan Herget, DrSc.

200
jan.herget@lfmotol.cuni.cz

Prof.RNDr. Václav Hampl, DrSc.

  202 vaclav.hampl@lfmotol.cuni.cz
Učitelé VŠ:
MUDr. Alena Baňasová  
403
alena.banasova@lfmotol.cuni.cz

MVDr. Olga Vajnerová

207
olga.vajnerova@lfmotol.cuni.cz
RNDr. Věra Valoušková, CSc.
218
vera.valouskova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Daniel Hodyc

218
daniel.hodyc@lfmotol.cuni.cz

RNDr. Luděk Nerad, CSc

 
201
ludek.nerad@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Gabriela Mahelková

 
gabriela.mahelkova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Milan Chovanec

 
mchovanec@seznam.cz

MUDr. Vojtěch Šedivý

 
201
vojtech.sedivy@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Tereza Kratzerová

Tereza Kratzerová
201
tulma@centrum.cz
Externí asistenti:

Prof. MUDr. Červenka Luděk

 
luce@medicon.cz

MUDr. Bačáková Lucie

 
lucy@biomed.cas.cz
Vědecký pracovník:

RNDr. Dana Miková

Miková Dana
207

dana.mikova@lfmotol.cuni.cz

Ing. Jana Ďurišová

Jana Durisova
220

jana.durisova@lfmotol.cuni.cz

Odborný pracovník :

Olga Hniličková

205
olga.hnilickova@lfmotol.cuni.cz

Pavlína Smolková

 
205
pavlina.smolkova@lfmotol.cuni.cz

Zuzana Seyčková Pavelková

201
zuzana.seyckova@lfmotol.cuni.cz
Postgraduální student:      
MUDr. Šedivý Vojtěch
MUDr. Karel Koubský

Na výuce se podílí řada externích odborníků (zejména z Fyziologického ústavu České akademie věd a z klinik 2. lékařské fakulty UK).

 


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]