[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] |[Váš názor na tyto stránky] | [English version]


 

Přihlašování ke zkoušce:

Ke zkoušce se z fysiologie se lze přihlásit zde. Při přihlášení si sami určíte své heslo, to brání tomu, aby Vás někdo jiný nepřehlašoval.Termínů je dostatek, POUZE v případě, že někdo bude mít závažný problém, lze případně dojednat další termín e-mailem s prof. Hergetem nebo prof. Hamplem nebo osobně na ústavu fysiologie.
Z termínu se lze odhlásit den před zkouškou bez omluvy.
Je možné se zapsat pouze na jeden termín, obsazování více termínů je nekolegiální a při vícečetném zapsání bude ponechán pouze první termín.
Studenti budou zkoušeni v pořadí jak jsou na termín zapsáni.
Z toho také můžete odhadnout kdy na Vás přijde řada, když zkoušíme zhruba 2-3 studenty za hodinu.

 

Předtermíny:

Studenti, kteří úspěšně složí test z fysiologie na počítači a mají zápočty za oba semestry, se mohou přihlásit na vypsané předtermíny u zkoušejícího, který termíny vypsal.