[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: zdroje] | [PhD program] | [Výzkum] |
| [English version]


ZDROJE PRO UČENÍ FYSIOLOGIE

 
 • Úvod do fyziologie
 • (Hampl)
   
 • Epitely (2018)
 • (Pácha)
   
 • Transport (2018)
 • (Pácha)
   
 • Elektrické vlastnosti buňky (2018) v pps
 • (Vajnerová)
   
 • Fysiologie v extrémních podmínkách I. v pdf
 • (Hampl)
   
 • Fysiologie v extrémních podmínkách II. v pdf
 • (Hampl)
   
 • Fyziologie thermoregulace
 • (Hampl)
  Cirkulace    
   
 • Srdeční cyklus - klinické aspekty (angl.)
 • (Ošťádal)
   
 • Fyziologie srdce I.(excitace, vedení, kontrakce.)
 • (Chovanec)
   
 • Fyziologie srdce II. (CO, preload,afterload,kontraktilita.)
 • (Chovanec)
   
 • Akutní mechanizmy regulacekrevního tlaku
 • (Červenka)
   
 • Seminář acidobazická rovnováha
 • (Červenka; angl.)
   
 • Kontrakce srdečního svalu.ppsx
 • (Herget)
   
 • Hemodynamika
 • (Chovanec)
   
 • Regulace cévního hladkého svalu
 •  
   
 • Hemodynamika v pdf
 • (Chovanec)
   
 • Plicní cirkulace, poměr ventilace/perfúze; click here for english slides)
 • (Hampl)
   
 • Periferní cirkulace I - fyziologie cévní stěny
 • (Hampl)
   
 • Periferní cirkulace II - orgánová řečiště
 • (Hampl)
   
 • Dlouhodobá regulace krevního tlaku
 • (Hampl)
   
 • Regulace TK + hypertenze verze pro rok 2014
 • (Červenka)
  Dýchání    
   
 • Regulace dýchání
 • (Vízek)
   
 • Dýchání - úvod
 • (Hodyc)
   
 • Fyziologie dýchání v angl.
      http://www.youtube.com/playlist?list=PLE69608EC343F5691
 • (John B West - YouTube.com)
   
 •  Mechanika dýchání
 • (Herget)
  Nervy    
   
 • Spánek a bdění
 • (Šonka)
   
 • Synapse
 • (Tureček)
   
 • Neuropřenašeče
 • (Tureček)
   
 • Sluch
 • (Homola)
   
 • Elektrické vlastnosti buněk
 • (Nerad)
   
 • Řízení motoriky
 • (Nerad)
   
 • Obecná NF - seminář
 • (Valoušková)
   
 • Reflexy svalový tonus
 • (Valoušková)
   
 • Sval
 • (Herget)
   
 • Stavy vědomí, spánek 2014
 • (Vajnerová)
   
 • Klinické aspekty
 • (Laczó)
   
 • Synaptický přenos
 • (Vyklický)
   
 • Obecná neurofyziologie
 • (Nerad)
   
 • NF special bakaláři
 • (Valoušková)
   
 • NF obecná bakaláři
 • (Valoušková)
   
 • Kmenové buňky a jejich vazba na CNS
 • (Jendelová)
   
 • Somatosenzitivní systém
 • (Vargová)
   
 • Plasticita CNS, degenerace a regenerace
 • (Valoušková)
   
 • Behaviorální metody v neurovědách v pps
 • (Valeš, Kubík)
   
 • Cirkadiální rytmy v pps.
 • (Illnerová)
   
 • Reflexní a řízená motorika v pps
 • (Valoušková)
   
 • Hypothalamus, hypofýza v pps
 • (Vajnerová)
   
 • Vision v pps
 • (Vajnerová)
   
 • Paměť (2014) v pps
 • (Vajnerová)
   
 • Obecná neurofyziologie - bakaláři v pps
 • (Valoušková)
   
 • Memoryv pps
 • (Vlček, angl.)
   
 •  
  Endokrinologie    
   
 •  Stres
 • (Maruna)
   
 • Úvod do fyziologie endokrinních žláz / diáky
 • (Hampl)
   
 • Těhotenství
 • (Kratzerová)
   
 • Regulace glykémie
 • (Kratzerová)
   
 • Seminář a praktika štítná žláza
 • (Červenka; angl.)
   
 • Materno-placentární-fetální jednotka a menstruační cyklus
 • (Červenka; angl.)
   
 • Inzulín a glukagon
 • (Červenka; angl.)
   
 • AB rovnováha
 • (Valoušková)
   
 • Fyziologie těhotenství v ppt
 • (Hodyc)
   
 • Stres v pdf
 • (Herget)
   
 • Oxid dusnatý (NO)
 • (Hampl), angl.)
   
 • Reprodukce
 • (Hromadníková; angl.)
   
 • Fyziologie gravidity
 • (Hromadníková; angl.)
   
 • Vývoj a funkce reprodukčního systému a Těhotenství - komentář
 • (Hromadníková)
   
 • Tuková tkáň
 • (Kratzerová)
  Trávení    
   
 • Trávení v pdf
 • (Herget)
   
 • Příjem potravy v pps
 • (Dostálová, angl.)
   
 • GIT - sekrece, regulace v pps
 • (Hodyc)
   
 • Motilita trávicího traktu (česky) a diáky
 • (Hampl), angl.)
  Krev    
   
 • Transportkrevních plynů
 • (Vízek)
   
 • Vliv pO2 na transport CO2 krví
 • (Vajnerová)
   
 • Krev v pps
 • (Žaloudíková)
  Ledviny    
   
 • Seminář - ledviny I
 • (Valoušková)
   
 • Acidobazická rovnováha
 • (Valoušková)
   
 • Voda a elektrolyty
 • (Červenka; angl.)
   
 • Renální fyziologie
 • (Červenka; angl.)
   
 • Transportní mechanismy v ledvinách
 • (Mizera, Gavendová)
       
  Fyziologie sportu
 • Fyziologické charakteristiky lidského pohybu
 • (Bunc)
       
  Neurofyziologie  
   
 • Základy elektrofyziologie EMG
 •  
   
 • Úvod praktika paměť
 •  
   
 • Praktika EMG
 •  
   
 • Elektromyografie
 •  
   
 • Prostorová paměť a navigace
 •  
  Dýchání    
   
 • Respirační kvocient (Respiratory Quotient; RQ)
 •  
   
 • Spiroergometrie
 •  
   
 • Spirometrie
 •  

   

   


  [Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: zdroje] | [PhD program] | [Výzkum] |
  | [English version]