[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: zdroje] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] |[Váš názor na tyto stránky] | [English version]


Témata

Zimní semestr 2018-2019

Svaly

 1. Srovnání vedení signálu na nervovém a svalovém vláknu (s dekrementem a bez dekrementu)
 2. Spřažení excitace - kontrakce na kosterním svalu
 3. Sumace stahů kosterního svalu (tetanus) a srdečního svalu
 4. Nervosvalový přenos kosterní sval
 5. Regulace tonu kosterního svalu, gamma klička

Funkce buněčné membrány

 1. Faktory určující velikost difuse
 2. Iontové kanály
 3. ATP dependentní iontové pumpy
 4. Klidový membránový potenciál
 5. Akční potenciál - mechanismus vzniku

 Srdce

 1. Akční potenciál v myokardu. Podstata automacie srdečního rytmu. Mechanismy regulace srdeční frekvence
 2. Kontrakce srdečního svalového vlákna
 3. Heterometrická regulace srdeční kontrakce. Předtížení a dotížení
 4. Homeometrická regulace srdeční kontrakce
 5. Koronární průtok

Cirkulace

 1. Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve
 2. Minutový výdej srdeční, jeho regulace a principy měření
 3. Krevní tlak a jeho regulace
 4. Mechanismy a regulace meziorgánové distribuce srdečního výdeje
 5. Změny krevního oběhu bezprostředně po narození

 Krev a transport O2 a CO2

 1. Disociační křivka Hb pro kyslík. Faktory ovlivňující vazbu O2 na Hb
 2. Typy hypoxie (hypoxická, anemická, stagnační a histotoxická). Disociační křivka Hb při těchto stavech. A-V diference
 3. Interakce transportu CO2 a O2
 4. Regulace produkce červených krvinek.
 5. Srážení krve jako rovnováha pro- protisrážlivých mechanismů

Dýchání

 1. Faktory určující složení alveolárního vzduchu
 2. Plicní poddajnost, povrchové napětí plic, odpory kladené dýchání
 3. Poměr ventilace - perfuze, význam pro arteriální pO2
 4. Nervové mechanismy regulace dýchání.
 5. Chemická regulace dýchání

Hyperhydratace a dehydratace

 1. Fyziologické důsledky pobytu v horkém a suchém prostředí
 2. Jaké fyziologické regulační mechanizmy se uplatní po rychlém vypití 0,8 l vody?