[Ústav fysiologie - domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] | [WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


Témata

Letní semestr 2016/ 2017

témata studentských prezentací

  Tělesné tekutiny a acidobazická rovnováha

  1. Příčiny a důsledky metabolické acidózy
  2. Příčiny a důsledky metabolické alkalózy

  Obecná neurofyziologie

  1. Přenos a zpracování signálu v neuronech
  2. Funkce neurotransmiterů a mechanismy jejich působení v centrálním nervovém systému
  3. Reflexy, řízení lokomoce
  4. Tonus kosterního svalu, g ama systém
  5. Evokované potenciály jako diagnostický nástroj

  Senzorický systém a autonomní nervový systém

  1. Zpracování zrakového signálu na sítnici (vznik receptorového a akčního potenciálu v oku)
  2. Kódování akustických podnětů, tonotopické uspořádání
  3. Optokinetický a vestibulární nystagmus
  4. Nervová funkce hypotalamu
  5. Neurotransmitery ANS a jejich receptory, vztah ANS k cirkulaci

  Speciální neurofyziologie

  1. Postojová motorika
  2. Organizace úmyslných pohybů
  3. Učení a paměť, limbický systém
  4. Spánek, bdění a související modulační systémy
  5. Organizace a funkce neokortexu (lateralita)

    
  Hypothyreosa - praktikum

  1. Funkce hormonů štítné žlázy
  2. Regulace thyroidální sekrece, transport thyroidálních hormonů.

  Endokrinologie I

  1. Typy buněčné sekrece hormonů. Obecné mechanismy působení. Transport hormonů.
  2. Endokrinní funkce hypothalamo-hypofyzálního systému.
  3. Renin - angiotensin - aldosteron. Funkce a regulace sekrece mineralokortikoidů
  4. Funkce a regulace sekrece glukokortikoidů
  5. Kalcitropní hormony

  Endokrinologie II

  1. Insulin, mechanismus a regulace sekrece, receptory. Metabolické účinky insulinu a jejich mechanismy.
  2. Humorální regulace glykemie
  3. Regulace menstruace. Hormonální principy antikoncepce
  4. Hormonální mechanismy těhotenství, regulace porodu
  5. Humorální regulace vývoje a růstu člověka.

  Fysiologie trávení

  1. Mechanismy trávení v  žaludku (motilita, sekrece, regulace)
  2. Mechanismy trávení v tenkém střevě (motilita, sekrece, regulace)
  3. Funkce pankreatu, nervová a humorální regulace
  4. Produkce žluči a funkce žlučníku, jejich regulace
  5. Trávení v tlustém střevě, defekace

  Svaly, tělesná námaha, extrémní stavy

  1.  Akční potenciál - srovnání kosterní sval, myokard a hladký sval
  2.  Spřažení excitace - kontrakce - srovnání kosterní sval, myokard a hladký sval
  3. Kardiovaskulární odpověď na tělesnou námahu
  4. Sumace stahů kosterního svalu (tetanus) a srdečního svalu
  5. Fyziologické regulace při výstupu do velké nadmořské výšky
[Ústav fysiologie - domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] | [WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]