[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: organizace] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


ORGANIZACE VÝUKY FYSIOLOGIE (2. ročník lékařství na UK 2.LF)

 

FORMA VÝUKY:

  • Výuka je nabízena v české a anglické verzi
  • Přednášky integrované s biochemií (v zimním a zejména v letním semestru)
  • Semináře v malých skupinách (částečně integrované s biochemií). Na semináře si studenti připravují prezentace témat relevantních k probírané látce. Hodnocení formou kreditů
  • Praktická cvičení, minimum pokusů na zvířatech
  • Dvě počítačové učebny s programy na výuku fysiologie volně přístupné studentům
  • Na výuce se podílí externí odbornící (zejména z Fyziologického ústavu České akademie věd a z klinik 2. lékařské fakulty UK)
  • Ústní zkouška na konci druhého ročníku


 

Organizace výuky fyziologie na UK 2.LF

Výuka fyziologie v zimním semestru na seminářích zahrnuje:
     - studentské prezentace zadaných témat. Jednotlivá témata si studenti vybírají z předložené nabídky
        vždy na předchozím semináři. Délka prezentace je 10 minut, poté následuje řízená diskuse.
     - demonstrace některých fyziologických mechanismů na počítačových programech
     - praktika z klinické fyziologie; v zimním semestru se jedná o 2 praktika zajišťována Ústavem
       tělovýchovného lékařství, jejichž náplní je praktická demonstrace v klinice nejčastěji užívaných
       vyšetřovacích metod kardiorespiračních funkcí.


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: organizace] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]