[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: organizace] | [PhD program] | [Výzkum] |
| [English version]


ORGANIZACE VÝUKY FYSIOLOGIE (2. ročník lékařství na UK 2.LF)


Výuka fyziologie v zimním semestru na seminářích zahrnuje:
     - studentské prezentace zadaných témat. Jednotlivá témata si studenti vybírají z předložené nabídky
        vždy na předchozím semináři. Délka prezentace je 10 minut, poté následuje řízená diskuse.
     - demonstrace některých fyziologických mechanismů na počítačových programech
     - praktika z klinické fyziologie; v zimním semestru se jedná o 2 praktika zajišťována Ústavem
       tělovýchovného lékařství, jejichž náplní je praktická demonstrace v klinice nejčastěji užívaných
       vyšetřovacích metod kardiorespiračních funkcí.

Studijní aplikace, kde jsou podstatné a závazné informace:

Studijní informační systém (SIS) Sylabus, podmínky zakončení předmětu, požadavky ke zkoušce

Moodle


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: organizace] | [PhD program] | [Výzkum] |
[English version]