[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: otázky] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] |[Váš názor na tyto stránky] | [English version]


ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY Z FYSIOLOGIE

 1. Mechanismus vzniku akčního potenciálu
 2. Distribuce iontů na buněčné membráně, její příčiny
 3. Formy transportu látek přes buněčnou membránu
 4. Kompartmenty tělesných tekutin, jejich složení a měření
 5. Akční potenciál srdeční buňky, mechanismus vzniku
 6. Šíření akčního potenciálu v srdeční svalovině
 7. Vznik rytmicity srdečních stahů
 8. EKG
 9. Regulace srdeční frekvence
 10. Kontrakce srdečního svalového vlákna. Srovnání s kosterním svalem
 11. Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu
 12. Mechanismy regulace srdeční kontraktility (homeometrická, heterometrická)
 13. Funkční význam poddajnosti srdečních komor
 14. Srdeční cyklus, funkce chlopní 
 15. Minutový výdej srdeční.
 16. Vztah mezi tlakem a průtokem krve
 17. Faktory určující hodnotu arteriálního krevního tlaku. Střední arteriální krevní tlak
 18. Metody měření arteriálního krevního tlaku
 19. Regulace arteriálního krevního tlaku
 20. Mechanismy dlouhodobého udržování stálosti hodnoty krevního tlaku, význam ledvin
 21. Vztah mezi objemem a kapacitou cév
 22. Nervová regulace distribuce průtoku krve
 23. Chemická regulace distribuce průtoku krve 
 24. Koronární průtok krve
 25. Zvláštnosti metabolismu srdečního svalu
 26. Oběhové změny při tělesné zátěži
 27. Tvorba tkáňového moku, lymfatická cirkulace
 28. Regionální zvláštnosti v tvorbě tkáňového moku
 29. Vliv polohy těla na hemodynamiku
 30. Plicní objemy a kapacity
 31. Složení alveolárního vzduchu
 32. Vliv velikosti mrtvého prostoru na složení alveolárního vzduchu a arteriální krve
 33. Mechanismus vdechu a výdechu, dechové svaly
 34. Faktory určující plicní poddajnost.
 35. Faktory určující odpor dýchacích cest
 36. Dechová práce
 37. Faktory určující rovnoměrnost plicní ventilace
 38. Transport O2 a CO2 přes alveolokapilární membránu
 39. Měření transportu plynů přes alveolokapilární membránu
 40. Dissociační křivka hemoglobinu
 41. Změny transportu kyslíku při tělesné námaze
 42. Transport kysličníku uhličitého krví
 43. Chemické mechanismy regulace dýchání
 44. Nervová regulace dýchání
 45. Kašel a jeho funkční důsledky
 46. Venózní příměs
 47. Nerovnoměrnosti poměru mezi plicní ventilací a perfuzí
 48. Funkční význam hypoxické plicní vazokonstrikce
 49. Plicní cirkulace
 50. Faktory určující rovnoměrnost perfuze plicních cév
 51. Akutní a chronická hypoxie
 52. Fysiologické účinky pobytu na vysokých horách
 53. Průtok krve ledvinou. Regulace, vztah ke glomerulární filtraci.
 54. Faktory určující glomerulární filtraci
 55. Měření velikosti glomerulární filtrace a průtoku krve ledvinou
 56. Tubulární reabsorbce glukózy
 57. Měření tubulárního transportu.
 58. Transport sodíku a vody v proximálním tubulu
 59. Renin-angiotensin-aldosteronový systém
 60. Vylučování draslíku v ledvinách
 61. Renální vylučování močoviny
 62. Tvorba koncentrované a zředěné moči
 63. Regulace acidobasické rovnováhy
 64. Renální transport bikarbonátu
 65. Metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech
 66. Mechanismus kontrakce vlákna kosterního svalu
 67. Spojení excitace a kontrakce v kosterním svalu
 68. Energetický metabolismus kontrakce kosterního svalu
 69. Regulace tonu kosterního svalu
 70. Mechanismus volní kontrakce kosterního svalu
 71. Červené krvinky. Tvorba, funkce, ontogenetický vývoj
 72. Krevní skupiny
 73. Funkce krevních destiček
 74. Rovnováha pro- a protisrážlivých mechanismů v krvi
 75. Polykání potravy
 76. Motilita žaludku, její regulace
 77. Motilita tenkého střeva a její regulace
 78. Motilita tlustého střeva
 79. Defekace
 80. Funkce a mechanismus tvorby slin
 81. Mechanismus sekrece žaludeční šťávy a jeho regulace
 82. Mechanismy a regulace sekrece pankreatické šťávy
 83. Žluč
 84. Mechanismus sekrece a regulace sekrece střevní šťávy
 85. Trávení a resorpce cukrů
 86. Trávení a resorpce bílkovin
 87. Trávení a resorpce tuků
 88. Vstřebávání vody a elektrolytů v trávicím traktu
 89. Metabolismus vápníku a fosfátů, udržování kalcémie
 90. Vstřebávání železa v trávícím traktu
 91. Termoregulace, ontogenetický vývoj
 92. Mechanismy aerobní a anaerobní glykolýzy
 93. Mechanismy působení hormonů
 94. Regulace sekrece hormonů
 95. Hormony adenohypofýzy. Význam hormonů adenohypofýzy pro vývoj jedince
 96. Hormony neurohypofýzy
 97. Cirkadiánní rytmy, melatonin
 98. Hormonální funkce štítné žlázy
 99. Glukokortikoidy
 100. Hormony dřeně nadledvin
 101. Endokrinní funkce varlat
 102. Endokrinní funkce ovarií
 103. Placenta
 104. Hormonální regulace menstruačního cyklu
 105. Hormonální změny v těhotenství
 106. Porod
 107. Funkční změny u novorozence bezprostředně po narození
 108. Metabolické účinky inzulínu
 109. Funkce glukagonu
 110. Regulace glykémie
 111. Oxid dusnatý
 112. Regulační funkce endoteliálních buněk
 113. Přenos signálu v NS
 114. Funkce glie
 115. Vodivost a typologie nervových vláken
 116. Synaptický přenos
 117. Neurotransmitery v NS - přehled
 118. Synaptické receptory metabotropní a ionotropní
 119. Hematoencefalická bariéra
 120. Gama systém
 121. Reflex a nereflexní činnost CNS
 122. Funkce míchy
 123. Volní řízení hybnosti
 124. Regulační mechanismy postoje a rovnováhy
 125. Sympatikus a parasympatikus
 126. Funkce talamu
 127. EEG a evokované potenciály
 128. Retikulární formace a modulační systémy
 129. Spánek a bdění
 130. Bolest
 131. Limbický systém, motivace a emoce
 132. Typy paměti
 133. Podstata vzniku paměťové stopy
 134. Funkce neokortexu a specializace hemisfér
 135. Pyramidový a extrapyramidový systém
 136. Mediátorové systémy, které mají v NS převážně excitační účinek
 137. Mediátorové systémy, které mají v NS převážně inhibiční účinek
 138. Oko jako optický aparát
 139. Funkce sítnice
 140. Sluch, funkce středního a vnitřního ucha
 141. Převod zvukových vln na elektrické signály
 142. Vestibulární aparát a nystagmus
 143. Řízení viscerálních funkcí
 144. Čich a chuť
 145. Somatosenzorický systém


Tady jsou termíny zkoušek.
[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka: otázky] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]