[Ústav fysiologie - domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] | [WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


Vliv pO2 na transport CO2 krví

Haldaneův efekt


   

  Převzato z Guyton and Hall: Textbook of Medical Physiology, Philadelfia 2006.


  Křivka na obrázku zvaná disociační (nebo též vazebná) křivka pro CO2 zobrazuje závislost celkového krevního CO2 ve všech jeho formách na PCO2. Vazba kyslíku na hemoglobin vede k tendenci odstranit CO2 z krve. Tento efekt se nazývá Haldaneův a je pro transport CO2 důležitější než Bohrův efekt pro transport kyslíku. Spojení bodů A a B se nazývá fyziologická vazebná křivka pro CO2.

  Oxygenovaný hemoglobin v plicích se stává silnější kyselinou a 1. má menší tendenci vázat CO2 a tvořit karbaminohemoglobin a 2. uvolňuje H+, který se váže s HCO3- a tvoří H2CO3. Ta následně disociuje na H2O a CO2, který je uvolněn z krve do alveolů a vydýchán.

  Obrázek též demonstruje kvantitativní význam Haldaneova efektu.  Ve tkáních, kde je PCO2 45 torrů a PO2 40 torrů (bod A) krev obsahuje 52 objemových procent CO2. V plicích je PCO2 40 torrů a pokud by nedošlo k posunu disociační křivky díky Haldaneovu efektu doprava, potom by krev v plicích obsahovala 50 objemových procent CO2 (bod X) a došlo by tedy k přenosu pouhých 2 objemových procent CO2. Působením Haldaneova efektu se disociační křivka pro CO2 posunuje doprava a při PCO2 40 torrů krev váže pouze 48 objemových procent CO2 a dochází k přenosu 4 objemových procent. To znamená, že Haldaneův efekt přibližně zdvojnásobí objem přeneseného CO2.

  Olga Vajnerová, 2.LF UK v Praze
  21.11.2012

[Ústav fysiologie - domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] | [WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]