[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Pregraduální výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM ("PhD program")

V rámci Postgraduálního doktorského studia biomedicíny (PDSB).

FORMA VÝUKY:

 • Minimum přednášek a seminářů
 • Těžištěm je vlastní výzkumná práce pod vedením školitele v rámci rozsáhlejšího výzkumného projektu laboratoře
 • Odborná příprava zahrnuje formulaci hypotéz a plánování pokusů, vyhledávání relevantních informací (Medline, www) a jejich kritické vyhodnocování, statistické a grafické zpracování vlastních výsledků, přípravu publikací
 • Společné semináře Ústavů fysiologie a biochemie každý týden o výzkumných výsledcích jednotlivých poracovišť
 

Podrobnosti o výzkumné práci, která je denním chlebem našich postgraduálních studentů.

WWW odkazy, které mohou být užitečné pro práci postgraduálního studenta.PRŮBĚŽNĚ OTEVÍRÁME NĚKOLIK POSTGRADULÁLNÍCH MÍST

NABÍZÍME:

 • Možnost odborného růstu na mezinárodně uznávaném pracovišti
 • Navýšení stipendia z prostředků grantové podpory výzkumu
 • Mezinárodní kontakty
 • Pro absolventy lékařských fakult možnost příležitostné klinické práce ve Fakultní nemocnici Motol (na základě individuální dohody se školitelem a vedoucím příslušné kliniky)
 • Téma postgraduální práce související s výzkumným zaměřením ústavu (podrobnosti jsou na separátní www stránce anebo si je lze vyžádat na telefonu 257296200 nebo e-mailem)

POŽADAVKY:

 • Ukončené studium lékařské nebo veterinární fakulty nebo ukončené magisterské studium biologického oboru v době zahájení postgraduálního studia (přihlásit se lze před definitivním dokončením studia)
 • Alespoň elementární znalost angličtiny
 • Pracovitost, svědomitost

Přihlášky je možno podávat kdykoliv na děkanátu 2. lékařské fakulty UK, V úvalu 84, Praha 5-Motol.

V případě zájmu o další podrobnosti kontaktujte prof. Hergeta na telefonním čísle 257296200 nebo e-mailem.


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Pregraduální výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]