[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
| [English version]


Podmínky zápočtu a pravidla kreditního systému – letní semestr 2018/2019

Každý student musí za letní semestr získat celkem 20 kreditů:

 • za aktivní účast na praktiku vždy 1 kredit (za semestr celkem 12 praktik či seminářů)
 • za prezentaci jednoho či více zvolených témat v průběhu seminářů
 • za aktivitu při diskusích, které jsou součástí prezentací témat
 • za dobrý výsledek při kontrolních testech

Zároveň platí:

 • vyžadujeme povinnou účast na 80 % seminářů a praktik (tedy na 10)
 • každý student musí zpracovat alespoň 1 téma za semestr (není možné získat všechny kredity za diskusi a testy)
 • každý student musí z celkového počtu 20 kreditů získat alespoň 5 kreditů za diskusi a testy
 • na jednom praktiku je kredity hodnoceno u 1 studenta pouze 1 téma

Komu budou na konci semestru chybět méně než 2 kredity, zpracuje samostatně téma dle zadání lektora; kdo bude mít 18 kreditů a méně, bude na konci semestru ve stanoveném termínu na zápočet přezkoušen.

Pravidla posuzování prezentací:
* dobře zpracované téma má být:

 • přehledné a zaměřené na fyziologicky podstatné mechanismy
 • srozumitelně strukturované a přednesené
 • doplněné názornými schématy, příp. obrázky
 • není třeba prezentací pokrýt celou šíři zadaného tématu, často je vhodnější popsat např. klíčové fyziologické regulační mechanismy
 • stimulující diskusi
 • dobře rozložené do povolených 10 minut

* referáty posuzujeme ve 3 oblastech (hodnocení 0–5 kreditů):

 • obsah, faktické zpracování (0–2 kredity)
 • formální stránka prezentace – (0–1 kredit)
 • shrnutí + diskuse (0–2 kredity)

Kontrolní testy
V průběhu letního semestru budou studentům zadány celkem 3 testy:

 • Ledviny
 • Endokrinologie
 • Souhrnný opakovací test

Podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce z fyziologie

 • zápočty za oba semestry

Zkouška

 • zkoušení předtermínů bude zahájeno 29. 4. 2019 (podmínkou je účast na 10 seminářích)

 


[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
| [English version]