[Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
[WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]


Podmínky zápočtu a pravidla kreditního systému - letní semestr 2016/2017

 Každý student musí za zimní semestr získat celkem 19 kreditů:

 • za účast na praktiku vždy 1 kredit (za semestr celkem 11 praktik či seminářů)
 • prezentaci jednoho či více zvolených témat v průběhu seminářů
 • aktivitu při diskusích, které jsou součástí prezentací témat
 • dobrý výsledek při kontrolních testech

Zároveň platí:

 • vyžadujeme povinnou účast na 2/3 praktik (tedy na 8)
 • každý student musí zpracovat alespoň 1 téma za semestr (není možné získat všechny kredity za diskusi a testy)
 • každý student musí z celkového počtu 19 kreditů  získat alespoň 5 kreditů za diskusi a testy
 • na jednom praktiku je kredity hodnoceno u 1 studenta pouze 1 téma
 • Komu budou na konci semestru chybět méně než 2 kredity, zpracuje samostatně téma dle zadání lektora; kdo bude mít 17 kreditů a méně, bude na konci semestru ve stanoveném termínu na zápočet přezkoušen.

   Podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce z fyziologie

  • zápočty za oba semestry

   Pravidla posuzování prezentací:
  * dobře zpracované téma má být:

  • přehledné a zaměřené na fyziologicky podstatné mechanismy
  • srozumitelně strukturované a přednesené
  • doplněné názornými schématy příp. obrázky
  • není třeba prezentací pokrýt celou šíři zadaného tématu, často je vhodnější popsat např. klíčové fyziologické regulační mechanismy
  • stimulující diskusi
  • dobře rozložené do povolených 10 minut

  * referáty posuzujeme ve 3 oblastech (hodnocení 0 - 5 kreditů):

  • obsah, faktické pracování (0 - 2 kredity)
  • formální stránka prezentace (0 - 1 kredit)
  • shrnutí + diskuse (0 - 2 kredity)

  Kontrolní testy
  V průběhu zimního semestru studenti absolvují 2 kontrolní testy:

  1. Neurofyziologie
  2. Endokrinologie

  Každý test bude obsahovat 5 otázek s volnou tvorbou odpovědi či multiple choice s vyhodnocením:

  • 5     správných odpovědí = 2 kredity
  • 4     správné odpovědi = 1 kredit
  • 0-3  správné odpovědi = 0 kreditů

  Testové otázky jsou v průběhu roku volně dostupné na webových stránkách ústavu fyziologie (http://fyziologie.lf2.cuni.cz/).


  [Domácí stránka] | [Učitelé a zaměstnanci] | [Výuka] | [PhD program] | [Výzkum] |
  [WWW odkazy] | [Váš názor na tyto stránky] | [English version]