ÚLOHA PEROXIDU VODÍKU V MECHANISMU CHRONICKÉ HYPOXICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

Jan Herget a Jiří WilhelmPEROXID VODÍKU PŮSOBÍ PLICNÍ VAZOKONSTRIKCI V IZOLOVANÝCH PLICÍCH POTKANA PERFUNDOVANÝCH SOLNÝM ROZTOKEM.

Arteriální injekce 7 mM H2O2 v preparátu izolovaných plic potkana perfundovaných solným roztokem.


VAZOKONSTRIKČNÍ ODPOVĚĎ NA PEROXID VODÍKU JE ZVÝŠENÁ V PLICÍCH POTKANŮ EXPONOVANÝCH HYPOXII PO DOBU 3 DNŮ.

Závislost tlakové odpovědi na injekční dávky H2O2 v preparátu izolovaných plic potkana perfundovaných solným roztokem u kontrol a u potkanů exponovaných hypoxii ( FIO2 = 0.1) po dobu 3 dnů.


ALVEOLÁRNÍ MAKROFÁGY IZOLOVANÉ Z BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽE POTKANŮ EXPONOVANÝCH HYPOXII ( FIO2 = 0.1) NA 3 DNY PRODUKUJÍ PŘI STIMULACI VÍCE H2O2. PO 3 TÝDNECH HYPOXIE JE PRODUKCE H2O2 NORMÁLNÍ.

Tvorba H2O2 byla měřena luminolem stimulovanou chemiluminescencí. FMLP = N-formyl-metionyl-leucyl-fenylalanin, PMA = forbol-myristát-acetát.