METODY NAŠÍ PRÁCE

IZOLOVANÉ PLÍCE LABORATORNÍHO POTKANA VENTILOVANÉ A PERFUNDOVANÉ EX VIVO
Preparát izolovaných plic laboratorního potkana je ventilován pomocí ventilátoru normoxickou nebo hypoxickou směsí obsahující 5% CO2 (aby se udrželo normální pH). Perfuzát (krev nebo Krebsův roztok s albuminem) je z rezervoáru pumpován do plícnice a výtok z plic se vrací do rezervoáru prostřednictvím velké kanyly zasunuté do levé předsíně. Průtok je obvykle udržován stálý (zpravidla 0.04 ml/min/g tělesné váhy), takže změny měřeného perfuzního tlaku přímo odpovídají změnám cévního odporu. Často také měříme vztah mezi perfuzním tlakem a průtokem tím, že měníme průtok a vynášíme ho proti naměřeným výsledným hodnotám tlaku.
PEEP = positivní tlak na konci výdechu (obvykle 2,5 cm H2O).


PLÍCE A LEDVINA IZOLOVANÉ Z JEDNOHO LABORATORNÍHO POTKANA A PERFUNDOVANÉ EX VIVO SPOLEČNÝM PERFUZÁTEM
Tuto metodu jsme vyvinuli specificky pro naši studii srovnávající úlohu NO v plicní a systémové cirkulaci. Metoda kombinuje dva zavedené modely - izolované perfundované plíce a izolovanou perfundovanou ledvinu. Část perfuzátu opouštějícího plíce je pumpována do ledviny (průtok plícemi je mnohem vyšší než průtok ledvinou). Plíce jsou také použitý pro řízení oxygenace perfuzátu (Krebsův roztok s albuminem) pro ledvinu. Renální žíla není nakanylována a perfuzát z ní volně odtéká do temperované Petriho misky, ve které je ledvina umístěna. Z ní perfuzát přetéká do hlavního rezervoáru.