Habilitační práce

 

ÚLOHA OXIDU DUSNATÉHO V NORMÁLNÍM PLICNÍM OBĚHU A PŘI PLICNÍ HYPERTENZI

 

Václav Hampl

 

Ústav fysiologie
Druhá lékařská fakulta University Karlovy

Praha, Česká republika

1997

 

 (komentáře uvítám e-mailem)

Pokud byste chtěli větší kusy tohoto textu někde použít,
nejdřív se mě prosím zeptejte.


Vyhledávání v tomto dokumentu:
(pomocí Atomz.com)

ABSTRAKT

Jedním z nejvýznamnějších rozdílů mezi malým a velkým oběhem je výrazně nižší krevní tlak a hemodynamický odpor v malém oběhu. Tato skutečnost souvisí s minimálním bazálním tonem plicního cévního hladkého svalu za normálních podmínek. Příčiny tohoto nízkého bazálního tonu nejsou známy.

Na rozdíl od systémové cirkulace působí hypoxie v plicní cirkulaci lokální vazokonstrikci. Tato hypoxická plicní vazokonstrikce napomáhá distribuci průtoku krve přednostně do lépe ventilovaných částí plic a tím významně přispívá k optimalizaci okysličení krve. Mechanismus této fyziologicky významné odpovědi není dostatečně jasný.

Chronická hypoxie působí v plicní cirkulaci morfologicky fixovanou plicní hypertenzi, na níž se kromě zvýšení cévního tonu podílí take proliferace komponent cévní stěny. Ta vede ke ztluštění cévní stěny a zúžení lumen.

Oxid dusnatý je nedávno objeveným endogenním vazodilatanciem produkovaným endotelem. Oxid dusnatý má take antiproliferativní vlastnosti.

Cílem pokusů shrnutých v teto práci bylo prostudovat úlohu endogenního oxidu dusnatého v plicní cirkulaci. Konkrétně nás zajímalo, zda oxid dusnatý přispívá k nízké úrovni bazálního tonu plicního cévního hladkého svalu, zda a jakou má úlohu při akutní hypoxické plicní vazokonstrikci a při chronické plicní hypertenzi. Dále nás zajímal mechanismus vazodilatačního působení oxidu dusnatého v plicích a možnost terapeutického využití získaných poznatků.

Zjistili jsme, že na rozdíl od systémových cév je bazální úroveň syntézy oxidu dusnatého v plicních cévách minimální. Oxid dusnatý tedy nepřispívá k udržování plicního cévního tonu na nízké hodnotě. Syntéza oxidu dusnatého v plicní cirkulaci ovšem stoupá při akutní hypoxické plicní vazokonstrikci i při chronické hypoxické plicní hypertenzi. Tím pravděpodobně brání příliš výraznému vzrůstu intravaskulárního tlaku, který by mohl poškodit tenké alveolokapilární rozhraní.

Mechanismus vazodilatačního působení oxidu dusnatého v plicní cirkulaci zahrnuje kromě dříve popsaného ovlivnění vápníkových kanálů a pump také aktivaci kalciem řízených draslíkových kanálů, které jsou významné pro polarizaci membrány. Proto tato aktivace vede k hyperpolarizaci membrány, a ta způsobí inhibici napětím řízených vápníkových kanálů a následné snížení intracelulární koncentrace kalcia a vazodilataci.

Inhalace exogenního oxidu dusnatého se úspěšně používá pro léčbu plicních hypertenzních krizí. Tam, kde je plicní hypertenze vleklá a léčba musí být dlouhodobá, není vsak zatím tato léčba technicky použitelná. Zjistili jsme, že opakované inhalace aerosolu roztoku dietylentriamin/NO, látky spontánně uvolňující oxid dusnatý, signifikantně redukují chronickou experimentální plicní hypertenzi. Tato pacienty neobtěžující procedura má tedy potenciál stát se po náležitém studiu možné toxicity vhodnou léčbou plicní hypertenze.


SEZNAM ZKRATEK

4-AP 4-aminopyridin (inhibitor draslíkových kanálů částečně selektivní pro napětím řízený typ)
[Ca2+]i intracelulární koncentrace volného kalciového iontu
cGMP guanosin 3',5' cyklický monofosfát
DETA/NO dietylentriamin/NO (látka, která ve vodném roztoku o normálním pH spontánně uvolňuje oxid dusnatý)
EDRF endoteliální relaxační faktor (endothelium-derived relaxing factor), později identifikovaný jako oxid dusnatý
HPV hypoxická plicní vazokonstrikce
IBMX 3-isobutyl-1-metylxantin (inhibitor fosfodiesterázy cyklického guanosin 3',5'-monofosfátu)
K draselný iont
KCa kanál kalciem řízený draslíkový kanál
KV kanál napětím řízený draslíkový kanál
L-NA Nomega-nitro-L-arginin (inhibitor syntázy oxidu dusnatého)
L-NAME Nomega-nitro-L-arginin metylester (inhibitor syntázy oxidu dusnatého)
L-NMMA NG-monometyl-L-arginin (inhibitor syntázy oxidu dusnatého)
n počet pozorování ve statistických testech
NO oxid dusnatý
NO2- nitrit
NO3- nitrát
P pravděpodobnost správnosti nulové hypotézy ve statistických testech
PO2 parciální tlak kyslíku
SEM střední chyba průměru
TEA tetraetylamonium (inhibitor draslíkových kanálů částečně selektivní pro kalciem řízený typ)