Lung and heart

TITUL

ABSTRAKT

ZKRATKY

1. ÚVOD

1.1 PLICNÍ CIRKULACE

1.1.1 Hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV)

1.1.2 Plicní hypertenze

1.2 OXID DUSNATÝ (NO)

2. NO V PLICNÍM OBĚHU: CÍLE POKUSŮ

3. METODOLOGICKÉ ASPEKTY

3.1 MĚŘENÍ NO

3.2 INHIBITORY NO SYNTÁZY

4. ÚLOHA NO PŘI REGULACI BAZÁLNÍHO TONU PLICNÍCH CÉV

4.1 CHRONICKÁ INHIBICE NO SYNTÁZY NEVYVOLÁVÁ PLICNÍ HYPERTENZI

4.2 BAZÁLNÍ SYNTÉZA NO JE V PLICNÍM OBĚHU VE SROVNÁNÍ S RENÁLNÍ CIRKULACÍ FUNKČNĚ NEVÝZNAMNÁ

4.3 BAZÁLNÍ SYNTÉZA NO V NORMÁLNÍ PLICNÍ CIRKULACI JE MINIMÁLNÍ

4.4 LIDSKÝ DECH NEOBSAHUJE NO Z PLICNÍ CIRKULACE

4.5 BAZÁLNÍ SYNTÉZA NO V NORMÁLNÍ PLICNÍ CIRKULACI: SOUHRN A DISKUSE

5. AKUTNÍ HYPOXIE STIMULUJE SYNTÉZU NO, KTERÁ OMEZUJE VELIKOST HPV

5.1 INHIBITORY NO SYNTÁZY POTENCUJÍ HPV

5.2 AKUTNÍ HYPOXIE ZVYŠUJE [Ca2+]i A SYNTÉZU NO V PLICNÍCH ENDOTELIÁLNÍCH BUŇKÁCH IN VITRO

5.3 FUNKČNÍ VÝZNAM ZVÝŠENÉ SYNTÉZY NO V PLICNÍM ENDOTELU PŘI HPV

5.3.1 Inhibice NO syntázy potencuje plicní vazokonstrikční odpověď na dexfenfluramin

5.3.1.1 Dexfenfluramin a hypoxie mají podobný mechanismus plicní vazokonstrikce

5.4 ZVÝŠENÁ SYNTÉZA NO PŘI AKUTNÍ HYPOXICKÉ PLICNÍ VAZOKONSTRIKCI: SOUHRN A DISKUSE

6. SYNTÉZA NO JE ZVÝŠENÁ PŘI CHRONICKÉ HYPOXICKÉ PLICNÍ HYPERTENZI

6.1 NO-DEPENDENTNÍ VAZODILATACE NENÍ REDUKOVANÁ V PLICÍCH POTKANŮ S CHRONICKOU HYPOXICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

6.2 CHRONICKÁ HYPOXICKÁ PLICNÍ HYPERTENZE NENÍ SIMULOVÁNA DLOUHODOBOU INHIBICÍ NO SYNTÁZY

6.3 INHIBITORY NO SYNTÁZY PŮSOBÍ SILNĚJŠÍ PLICNÍ VAZOKONSTRIKCI PŘI PLICNÍ HYPERTENZI

6.4 PŘI CHRONICKÉ HYPOXICKÉ PLICNÍ HYPERTENZI SE DO PERFUZÁTU IZOLOVANÝCH PLIC UVOLŇUJE ZVÝŠENÉ MNOŽSTVÍ NO

6.5 ZVÝŠENÁ SYNTÉZA NO PŘI CHRONICKÉ HYPOXICKÉ PLICNÍ HYPERTENZI: SOUHRN A DISKUSE

7. MECHANISMUS PŮSOBENÍ NO V PLICNÍCH CÉVÁCH

7.1 NO AKTIVUJE KCa KANÁLY PLICNÍCH CÉVNÍCH MYOCYTŮ PROSTŘEDNICTVÍM cGMP-DEPENDENTNÍ PROTEINKINÁZY

7.2 AKTIVACE KCa KANÁLŮ OXIDEM DUSNATÝM PŮSOBÍ PLICNÍ VAZODILATACI

7.3 NO PŮSOBÍ PLICNÍ VAZODILATACI AKTIVACÍ KCa KANÁLŮ: SOUHRN A DISKUSE

8. EXOGENNÍ NO V LÉČBĚ PLICNÍ HYPERTENZE

8.1 CHRONICKÁ INFÚZE ROZTOKU NO PŘI PLICNÍ HYPERTENZI

8.2 INHALACE AEROSOLU DONORU NO REDUKUJE PLICNÍ HYPERTENZI

9. SOUHRN A ZÁVĚR

10. PODĚKOVÁNÍ


1998 Vaclav Hampl